مدل کاور مبل
۲۳
خرداد

مدل کاور مبل

در بحث انواع مدل روکش مبل

در بحث انواع مدل روکش مبل
گزینه های فراوانی پیش روی ماست.
مدل های کاور مبلمان بطور عام عبارتند از :
پیراهن مبل پارچه ای
کاور مبل ژلاتینی/ژله ای
روکش مبل چرمی
روکش مبل ال
روکش مبلمان تختوابشو
روکش مبل استیل یا سلطنتی
روکش مبل مصری
و خلاصه برای همه  انواع مبلمان اعم از مبل استیل یا راحتی بنا بر سلیقه ی کاربر
و نیز کاربرد مد نظر مدل های گوناگون روکش مبل موجود است.
پس از اینکه سفارش دهنده نوع روکش درخواستی خود را انتخاب کرد،
می رسیم به انواع طرح ها و مدل های روکش مبل که بنا بر کاربرد آن میتوانیم در نوع طراحی و دوخت آن ابداعاتی را لحاظ کنیم.
مثلا در بخش کاور های صندلی تالاری و هتلی میشود از جلوه هایی چون دوخت پاپیون، شال و نیز ابتکارات دیگر بهره جست.
یا برای پیراهن مبل راحتی میشود به گونه ای طراحی شود که
در نگاه اول معلوم نباشد که پوششی از پارچه بر روی آن کشیده شده است و برعکس در مبلمان استیل انواع چین و پلیسه را جهت جلوه بیشتر بکار برد.
این ها راهکارهایی هستند که در کاور مبل کلاسیک پس از ۱۵سال کار و تلاش بدست آمده اند که هر یک بنا بر خواسته مشتری قابل اجرا می باشند.
ما در پیراهن مبل کلاسیک، برای هر نوع سلیقه پیشنهاد مناسبی داریم.
البته که اینها فقط پیشنهادات ما هستند و در تصمیم نهایی هیچگونه تحمیل عقیده ای از سوی پرسنل کاور کلاسیک وجود نخواهد داشت.
# مدل کاور مبل

مدل کاور مبل

 

روکش مبل چرمی

 

روکش مبل مصری_کاور مبل مصری
روکش مبل ال
انواع روکش مبل
انواع مدل روکش صندلی
انواع مدل روکش مبلمان تختخوابشو
مدل های کاور مبل بطور کلی عبارتند از :
پیراهن مبل پارچه ای
کاور مبل ژلاتینی/ژله ای
روکش مبل چرمی
روکش مبل ال
روکش مبلمان تختوابشو
روکش مبل استیل یا سلطنتی
روکش مبل مصری
و خلاصه برای همه  انواع مبلمان اعم از مبل استیل یا راحتی بنا بر سلیقه ی کاربر و نیز کاربرد مد نظر مدل های گوناگون روکش مبل موجود است.
پس از اینکه سفارش دهنده نوع روکش درخواستی خود را انتخاب کرد،
می رسیم به انواع طرح ها و مدل های روکش مبل که بنا بر کاربرد آن میتوانیم در نوع طراحی و دوخت آن ابداعاتی را لحاظ کنیم.
مثلا در بخش کاور های صندلی تالاری و هتلی میشود از جلوه هایی چون دوخت پاپیون، شال و نیز ابتکارات دیگر بهره جست.
یا برای پیراهن مبل راحتی میشود به گونه ای طراحی شود که
در نگاه اول معلوم نباشد که پوششی از پارچه بر روی آن کشیده شده است و برعکس در مبلمان استیل انواع چین و پلیسه را جهت جلوه بیشتر بکار برد.
این ها راهکارهایی هستند که در کاور مبل کلاسیک پس از ۱۵سال کار و تلاش بدست آمده اند که هر یک بنا بر خواسته مشتری قابل اجرا می باشند.
ما در پیراهن مبل کلاسیک، برای هر نوع سلیقه پیشنهاد مناسبی داریم.
البته که اینها فقط پیشنهادات ما هستند و در تصمیم نهایی هیچگونه تحمیل عقیده ای از سوی پرسنل کاور کلاسیک وجود نخواهد داشت.
# مدل کاور مبل